صدور پلاک ترانزیت بین المللی (کاپوتاژ )

ارسال شده در: خدمات | ۰

پلاک ترانزیت به منزله شناسائی وسیله نقلیه بصورت بین المللی صادر و تحویل میگرددپلاکهای جدید که تصویر آن را مشاهده میفرمائید در زمینه سفید و آبی از سوی کانون جهانگردی
از تاریخ ۱۳۸۹٫۰۷٫۰۳  (IR-THR-TEH) معرفی و بقیه پلاکهای قدیمی با زمینه زرد از رده خارج و باطل اعلام شده است و دارنندگان چنیین پلاکهائی جهت تمدید میتوانند .با ارائه پلاکهای قدیمی اقدام به خرید و تمدید پلاکهای جدید خود نمایند.
مدارک لازم برای تمدید دفترچه مالکیت و یا اخذ پلاک ترانزیت جدید :
مراجعه حضوری متقاضای به یکی از گمرکات کشور و اخذ پروانه خروج یا همان برگ کاپوتاژ اصل کارت ماشین و یا برگ سبز خودرو، اصل یا کپی صفحه اول گذر نامه و وکالت نامه در صورت خروج خودرو توسط اشخاص غیر از صاحب خودرو.
 

   هزینه پلاک جدید به همراه دفترچه مالکیت و کارت عضویت » ۴/۲۲۰/۰۰۰ ریال

هزینه تمدید دفترچه مالکیت و کارت عضویت » ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال

دیدگاهی بنویسید